Virtuální jipku využívají

 • Medici a čerství absolventi medicíny v rámci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání
 • Studenti středních zdravotnických škol pro získání praktických znalostí
 • Nemocnice pro kontinuální udržování dovednosti a rozšiřování kompetencí zdravotnického personálu, nácvik krizových situací, zvyšování efektivity nově sestavených týmů, minimalizování lidské chyby a snížení rizika ohrožení pacientů
 • Záchranáři v přednemocniční neodkladné péči pro kvalitní nácvik postupů intenzivní medicíny
 • Výrobci zdravotnické techniky  pro efektivnější zácvik uživatelů, rozšíření možností servisu a zákaznické podpory, pro přímou zkušenost potenciálních klientů s přístroji
 • VR ICU® se v současné době testuje v nemocnicích České Budějovice, MUNI SIMU Brno, Mladá Boleslav, Jindřichův Hradec, Tábor, Ostrava, Hradec Králové a spolupracujeme s výrobci B.Braun, Fresenius, Hamilton a Linet.

InterSystems – přední poskytovatel datových řešení ve zdravotnictví – je partnerem projektu VR ICU®. Máme společné poslání – zachraňovat životy pacientů. VR ICU® využívá standardy FHIR® pro snadnou integraci aplikace do stávajících systémů.

VR ICU® – virtuální jipka je virtuální  tréninkové pracoviště pro zácvik zdravotnického personálu

Efekt tréninku ve VR

Virtuální realita umožňuje  zážitek při kterém je uživatel plně ponořen do virtuálního světa a může s ním interagovat.

Efektivita procesu učení je dána dvěma skutečnostmi:

 1. lidský mozek se učí prožitkem a jeho opakováním a
 2. mozek nedokáže odlišit reálnou situaci od té virtuální.

Tzn. cokoliv člověk zvládne ve virtuálním prostředí mu dává identickou zkušenost jako kdyby to zvládal ve skutečném světě.

Praktickou dovednost získá rychleji a  také si ji déle udrží, navíc se zvýší  jeho sebejistota při praktickém provádění daného úkonu v budoucnu.

Trénink

 • Zrychluje proces učení
 • Prohlubuje praktickou dovednost
 • Zvyšuje sebejistotu v praxi
 • Snižuje riziko pro pacienta plynoucí ze  špatných postupů
 • Zrychluje kompetentní rozhodování v krizové situaci
 • Umožňuje zastupitelnost  specializovaného personálu

Udržuje potřebnou úroveň dovednosti v postupech u málo častých případů, neboť si přesně nedokáží představit fungování a vyžadují možnost vyzkoušení funkčnosti a následné podílení se na vývoji tak, aby situace ve VR odpovídali co nejvíce realitě. Proto bychom rádi do aplikace rovnou zařadili i technologii umělé inteligence pro vyhodnocování chování účastníka ve VR a pro simulaci definovaných situací.

Výstupem celého projektu bude aplikace virtuální reality, která simuluje 1 pracoviště jednotky intenzivní péče s konkrétním funkčním přístrojovým vybavením a pro ověření funkčnosti s maximálně 3 scénáři krizových situací.

Cílem je fixovat správné návyky pro postupy nastavování a ovládání přístrojů zdravotnické techniky i nácvik krizových situací v interakci s pacientem

Jak to probíhá?

Po nasazení brýlí pro virtuální realitu se uživatel objeví v softwarově vytvořeném prostředí, které simuluje reálnou jednotku intenzivní péče. Spustí se prožitek – uživatel prochází postupem ovládání/nastavování přístroje za definovaných podmínek. Scénáře vznikají ve spolupráci s praxí. Vybrat si lze z několika modů od tréninku s plnou nápovědou až po testování samostatné práce. Pro trénink si uživatel volí místo a čas, který mu vyhovuje. Potřebuje prostor  2,5 x 2,5 m a v okamžiku nasazení VR headsetu se ocitne v tréninkovém prostředí. Trénink může probíhat individuálně i se supervizí. Supervizor se může připojit i na dálku.

Často kladené otázky

Přístroje odpovídají realitě, přesnost zobrazení je víc než 90%, digitální model vzniká skenováním nebo převodem 3D modelu reálného přístroje.

Práce ve VR je intuitivní. Trénink nevyžaduje žádné speciální dovednosti, stejně jako je nevyžaduje práce s chytrým telefonem.

Hardware tedy VR headset dodáváme v ceně 15.000,- + DPH

Software Trénink ve VR je placen formou licence  v ceně licence od 15.000,- 

Cena za aplikaci je 6.000,- Kč

Zákon v tuto chvíli neupravuje využití pokročilých technologií VR a AR.

Samotný trénink obsluhy přístrojů je plně v souladu s legislativou  a s postupy výrobců zdravotní techniky certifikovanými SÚKL

Příběh VR ICU®

Pandemie Covid, která začala v roce 2020, ukázala riziko nedostatku kvalifikovaného personálu v nemocnicích. Lékaři a zdravotní sestry byli buď nakaženi nebo museli do karantény kvůli kontaktu s nakaženými osobami, což způsobilo nedostatek personálu kvalifikovaného pro práci, zejména na plicních ventilátorech. Školení nového personálu na vytížených a rizikových odděleních bylo obtížné. Proto jsme vyvinuli digitální dvojčata plicních ventilátorů a dialyzačních přístrojů a navrhli řešení tohoto problému pomocí virtuální reality.

Náš projekt uspěl v rámci výzvy Hack the Crisis a získal pozitivní zpětnou vazbu od zkušených odborníků. Na vývoj prototypu jsme získali podporu Ministerstva průmyslu a péče.

Máte zájem o VR ICU® ?

Kontaktujte nás

  Virtual Lab

  • Vyvíjíme praktická řešení pomocí pokročilých technologií – virtuální a rozšířené reality.
  • Aplikace jsou šité na míru potřebám našich klientů nebo jsou určeny pro globální použití.
  • Implementujeme VR/AR
  • Jsme jediná společnost s komplexním programem vývoje a aplikovaného výzkumu v ČR
  • Vyvinuli jsme “best practice” přístup k využití VR ve vzdělávání, zdravotnictví a sociálních službách